1. marts 2008

Det er en rum tid siden, jeg har skrevet på min blog. Jeg har dog i høj grad fulgt med med hensyn tilde skrækkelige begivenhed, der har fundet sted.  Især mordtruslerne mod Kurt Westergaard og hotel SAS Radisson’s “udvisning” af ham.  Det er en sag, der også giver genlyd i vore nabolande, bla. i Tyskland, og jeg er virkelig glad for at se, hvordan man støtter og bakker op om Danmark.  På   http://www.pi-news.net/2008/02/sas-radisson-kein-platz-fuer-verfolgte/  er der mange fine kommentarer.  Desuden har man oprettet en “petition” med underskrifter af støtter.  Der er allerede op mod 1500 undersdkrifter på listen 

Reklamer

Demonstrationen i Brüssel.

12. september 2007

Den længe forberedte demonstration mod islamiseringen af Europa, som skulle finde sted i Brüssel i går den 11. september var af Brüssels borgmester  Freddy Thielemanns blevet forbudt.  Argumentet var, at man frygtede uroligheder (nemlig fra de muslimske migranter i Brüssel).  Demonstrationen blev gennemført, men kun med et par hundrede deltagere, der alle forholdt sig rolige.  Borgmesteren derimod kunne demonstrere politiets styrke og magt, som en læser, der kalder sig ”
karlmartell” på http://www.politicallyincorrect.de/2007/09/polizeistadt-bruessel-willkuerliche-festnahmen/

skriver (min oversættelse):

I en afstand af 3 km fr Place du Luxembourg val alle gader spærret af politiopbud. I politibilerne sad politibetjente, øjensynlig med migrantbaggrund og piberygende. På alle hjørner af alle gader var der et politiopbud, som jeg endnu aldrig før har set. Utroligt.  Jeg vil anslå, at der rundt om Place du Luxembourg var mindst 3000 politibetjente anbragt.  En hvid helikopter cirklede uafbrudt.  En lille gruppe danskere, måske 50 personer på Place du Luxembourg blev uophørligt “overvåget” af ca. 25 politibetjente i 5 meters afstand.  Ingen af danskerne gav det indtryk  at dette skulle være påkrævet.  Jeg spurgte en politimand, hvad der skete.  Han sagde “krig” antiislamister mod islamister. Hvad han så eller mente med det.

Der var alt for få folk der.  Europa har tabt. Så meget er sikkert.

Jeg håber ikke, Europa har tabt, men hvor ville jeg ønske politikerne i vore lande ville tage sig sammen og se realiteterne i øjnene, samarbejde med alle kræfter for at forsøge at bremse udviklingen. Det er snart for sent.

Israelsk uge.

6. august 2007

I Tyskland afholder Kaufhof i flere afdelinger en Israelsk Uge, hvor der er focus på israelske fødevarer og etniske produkter.   Jeg synes, det er et modigt men ganske naturligt initiativ.   Var det ikke et projekt for IRMA eller andre gode kæder i Danmark at gøre noget lignende.   At SF måske ikke vil købe de israelske varer kan man vel komme over.  Læs mere på

http://www.politicallyincorrect.de-“Israelische-Woche

<!– –>

“Israelische Woche” für Lebensmittel bei Kaufhof

Galeria KaufhofWenn das nicht mal in Zeiten, da sich in Deutschland immer mehr eine ablehnende Haltung gegenüber Israel breit macht, ein Schritt in die richtige Richtung ist: In der Zeit vom 14.-25. August 2007 wird Kaufhof israelische Lebensmittel in insgesamt 28 Filialen anbieten (siehe Liste auf S. 2). [mehr]

Ikke indvandrings- hellere tilbagesendelseslove.

31. juli 2007

I går var der et glimrende gæstebidrag på http://www.politicallyincorrect.de/2007/07/statt-zuwanderungs-besser-ruecksendegesetz/

Forfatteren skriver,  at Islam i de vestlige lande fejlagtigt betragtes som en religion.  Derfor indrømmes muslimerne i religionsfrihedens havn enhver mulighed for at udøve og udbrede deres tro.

Men religionsfrihen er misforstået:

“Alle store mennesker har været intolerante,og det skal man være. … At prædike om tolerance er at prædike for idioter og bedragne. … Kun i eet tilfælde må en verdslig hersker vise tolerance: når sagen kun vedrører religionen og ikke berører politiken”  Fernando Galiana (1728-1787)

 Religionsfrihed tjener freden. Men religionsfrihed må kun tillades fredelige religioner og aldrig religioner, der opfordrer til “hellig krig”, til mord på vantro, til invadering og erobring,  til at gøre hele folk til slaver.

Islam forbinder religion med politik, derfor betegnes Islam også som en religiøs besmykket ideologi, Islam er fredsfjendtlig og gør krav på verdensherredømmet.  Derfor er Islam også uforenelig med grundloven; Islam er forfatningsfjendtlig – dette har nathuerne hos “Verfassungsschutz”  blot endnu ikke mærket.  Læs videre.–

 Man skal blot læse koranen og ellers ikke hengive sig til illusioner.  Et studium af historien bekræfter de værste forudanelser.  Kun mennesker, der er er helt uden historiske kundskaber, lader sig lulle ind og drømme om et fredeligt islam.  Ikke engang  indbyrdes er muhammedanere i stand til at holde fred, hvilket viser sig overalt i verden. 

 Skulle nogen være interesseret i videre amatøroversættelse af bidraget, kan det komme senere.

En lille episode under en tur med sporvogn fra Offenbach til Frankfurt.

23. juli 2007

http://www.politicallyincorrect.de/2007/07/randbemerkung-in-der-strassenbahn kan man i dag læse beskrivelsen af en episode, som både er bedrøvelig, men som også beskriver en næsten heltemodig optræden fra en ganske almindelig stilfærdig passager.   Rigtigt flot!  Indslaget har givet anledning til en stor mængde kommentarer , positive som negative, men næsten alle er enige om, at det vigtigste i omgangen med de stakkels kulturberigere er at optræde med fasthed – at lære dem, at de må følge landets regler og love og iøvrigt opføre sig ordentligt.   Uanset at dhimmi-politikerne hele tiden forsvarer dem.  Sådan er det i Tyskland, og sådan er det vist i  de  fleste europæiske lande.

Men læs selv også de mange kloge kommentarer.

Korananalyse.

23. maj 2007

I Tyskland er der dukket et parti op, som beskæftiger sig med at analysere Koranen.   Meget oplysende (og tidskrævende. Læs selv: www.antiislamisten.de.

4½ år for at have kastet sin 16-årige datter ned fra altanen på 4. sal.

23. maj 2007

Tjah, hvorfor denne skrækkelige handling? – Jo datteren, 16 år og tvangsbortgiftet, var stadig ikke villig til at rette sig efter faderen.

Læs hele beretningen på www.politicvallyincorrect.de/2007/05/viereinhalb_jahre_fur_mordvers.html

Men naturligvis er det vigtigt at få Tyrkiet med i EU!

Udo Ulfkotte

26. april 2007

Politically Incorrect har et interview med Udo Ulfkotte i anledning af det nye parti, han vil danne i Tyskland.  Der er megen inspiration at hente, og meget vi måske kunne tilslutte os her i Danmark.

http://www.politicallyincorrect.de/2007/04/ulfkotte_wir_wollen_den_politi.html

Islamofobi-Kontrol

15. april 2007

En gang imellem er der da også noget at more sig over.

Læs f.eks. på http://www.politicallyincorrect.de/2007/04/islamophobiekontrolle.html

En Ægte Dialog med den Islamiske Verden

29. marts 2007

Fjordman skriver her om en ønskedrøm, nemlig hvordan han har et forslag eller et udgangspunkt til en ægte dialog med den islamiske verden:

Han skriver: 

Kære muslimer,

I og vi – vi er fjender.  Vi finder,   det er på tide,  at vi siger dette åbent.  Mange ærlige mennesker på jeres side har allerede gjort det, nu er det på tide vi gør det samme. 

Læs videre: http://www.gruene-pest.de/showthread.php?t=69320

Hans forslag er fuldt af gode ideer og han fremhæver bl.a. de fundamentale forskelle på vores civilisation og de rettroendes “kultur”.

Bl.a.”Vi ville gerne løse problemerne fredeligt, men i nødsfald kan vi også være gemen.  Vi er ikke så pæne, som vores såkaldte “Gutmenschen” længe har foregøglet jer.  Vi tilhører samme art som I og vi kan også lægge grimme sider for dagen.  Vi håber, at I forstår at værdsætte denne ærlighed, som I desværre hidtil ikke har været vant til fra vore side.

Vi vil foreslå, at I akcepterer vores udvisninger og at vi til gengæld forpligter os til ikke at forsøge at eksportere vores utiltalende underklasser – især vore neonacister – til de rige olielande.  Vi forpligter os ligeledes til ikke  “med sværdet”, respektive moderne højteknologi-krigsførelse at udbrede kristendommen til Jeres lande.

Principielt kunne vi gøre det – vi har gjort det i Latinamerika (og det var meget hæsligt). Dette ville vi imidlertid ikke gøre i  dag.  Dog vil vi – hvis vi stadig får det indtryk, at Jeres militære udvikling kunne blive farlig for os (inklusive Israel) – uafhængigt deraf udtrykkeligt forbeholde os ret til at gribe ind militærisk.

Vi ville meget gerne løse alt dette uden krig og vold og foreslår derfor, at I nøje vurderer Jeres chancer for at nå Jeres mål  –  som er diametralt modsat vores, og som vi ikke mere skal diskutere – militært/terroristisk eller ved hjælp af migration.  Vi forventer et klart svar på, hvad I har besluttet.  Så ville vi kunne udskyde det ubehagelige emne: Europas islamisering nogle århundrederer ud i fremtiden, ikke komme i vejen for hinanden (da vi jo gensidigt ikke kan lide hinanden) og kun tage os af det nødvendigste: Vores ønske om olie og Jeres ønske om vores medicinske og andre attraktive resultater af den civile udvikling.

Læs det hele! – Jeg har kun forsøgt at oversætte lidt af det.

Det er underskrevet:

med hjertelig hilsen

Jeres fjende, “Vesten”