Archive for juli 2007

Ikke indvandrings- hellere tilbagesendelseslove.

31. juli 2007

I går var der et glimrende gæstebidrag på http://www.politicallyincorrect.de/2007/07/statt-zuwanderungs-besser-ruecksendegesetz/

Forfatteren skriver,  at Islam i de vestlige lande fejlagtigt betragtes som en religion.  Derfor indrømmes muslimerne i religionsfrihedens havn enhver mulighed for at udøve og udbrede deres tro.

Men religionsfrihen er misforstået:

“Alle store mennesker har været intolerante,og det skal man være. … At prædike om tolerance er at prædike for idioter og bedragne. … Kun i eet tilfælde må en verdslig hersker vise tolerance: når sagen kun vedrører religionen og ikke berører politiken”  Fernando Galiana (1728-1787)

 Religionsfrihed tjener freden. Men religionsfrihed må kun tillades fredelige religioner og aldrig religioner, der opfordrer til “hellig krig”, til mord på vantro, til invadering og erobring,  til at gøre hele folk til slaver.

Islam forbinder religion med politik, derfor betegnes Islam også som en religiøs besmykket ideologi, Islam er fredsfjendtlig og gør krav på verdensherredømmet.  Derfor er Islam også uforenelig med grundloven; Islam er forfatningsfjendtlig – dette har nathuerne hos “Verfassungsschutz”  blot endnu ikke mærket.  Læs videre.–

 Man skal blot læse koranen og ellers ikke hengive sig til illusioner.  Et studium af historien bekræfter de værste forudanelser.  Kun mennesker, der er er helt uden historiske kundskaber, lader sig lulle ind og drømme om et fredeligt islam.  Ikke engang  indbyrdes er muhammedanere i stand til at holde fred, hvilket viser sig overalt i verden. 

 Skulle nogen være interesseret i videre amatøroversættelse af bidraget, kan det komme senere.

Reklamer

En lille episode under en tur med sporvogn fra Offenbach til Frankfurt.

23. juli 2007

http://www.politicallyincorrect.de/2007/07/randbemerkung-in-der-strassenbahn kan man i dag læse beskrivelsen af en episode, som både er bedrøvelig, men som også beskriver en næsten heltemodig optræden fra en ganske almindelig stilfærdig passager.   Rigtigt flot!  Indslaget har givet anledning til en stor mængde kommentarer , positive som negative, men næsten alle er enige om, at det vigtigste i omgangen med de stakkels kulturberigere er at optræde med fasthed – at lære dem, at de må følge landets regler og love og iøvrigt opføre sig ordentligt.   Uanset at dhimmi-politikerne hele tiden forsvarer dem.  Sådan er det i Tyskland, og sådan er det vist i  de  fleste europæiske lande.

Men læs selv også de mange kloge kommentarer.